2017 bjöd på två nya byggnadsminnen

Rudbeckskolan Örebro Örebroporten

Under 2017 blev två av de fastigheter som Örebroporten förvaltar – Rådhuset och Borgen – byggnadsminnesförklarade av länsstyrelsen.
Det betyder att byggnadernas kulturhistoriska värden ska bevaras för eftervärlden och att underhållsarbeten måste ske med försiktighet.

Rådhuset i korthet
Efter fyra års byggande stod Rådhuset klart 1863. Det ritades i nygotisk stil av stadsarkitekt Fridolf Wijnbladh som också var byggmästare. När kung Karl XV vid ett besök inspekterade Rådhuset, tyckte han att det var lite för överdådigt för en stad av Örebros storlek.
Exteriören är bevarad, bortsett från fönstersnickerier, entrédörrar och trappor. Interiören har ändrats flera gånger. Vid ombyggnaden 1900 gjordes Tekniska skolans ritsal om till den sessionssal som fortfarande används. Polisen hade sina lokaler i Rådhuset fram till 1958.
Det innebär byggnadsminnesförklaringen av Rådhuset:
+ att byggnaden inte får rivas, att exteriören inte får förändras och att förändringar i den gamla sessionssalen inredning som är från tiden före 1902, måste göras i samråd med länsstyrelsen.

Borgen i korthet
Rudbecksskolan består av fem byggnader, där Borgen är den äldsta och mest karaktäristiska. Och örebroarna älskar Borgen. Det bevisades 2011 när Borgen vann omröstningen ”101 skäl att älska Örebro” som anordnades av Nerikes Allehanda. 
Det var år 1896 som stadsfullmäktige i Örebro tog beslut om att det behövdes en ny byggnad för Tekniska elementarskolan. De tidigare lokalerna i det då nybyggda Rådhuset räckte inte till. Arkitekten Ludvig Peterson ritade byggnaden och skolan invigdes 1901 av kung Oscar II.
Det innebär byggnadsminnesförklaringen av Borgen:
+ att byggnaden inte får rivas, att utsidan av byggnaden inte får byggas om eller ändras och att 
inredning i biblioteksrummet – fast inredning som golv, tak och lister från tiden före 1902 –  inte får tas bort. Om trapphuset ska förändras måste länsstyrelsen ge sitt godkännande.


Här är Örebro kommuns samtliga byggnadsminnen.

Adolf Kjellströms villa
Arbetshuset
Borgarhuset i Wadköping
Borgen (Rudbecksskolan)
Bystad herrgård
Centralpalatset
Gamla Landshövdingestallet
F.d. Post- och Telegrafhuset
F.d. Riksbankshuset
F.d. Röda Kvarn-biografen
F.d. Stabsbyggnaden
F.d. Varmbadhuset
Göksholm
Jakobshill, Kägleholm
Kungsstugan i Wadköping
Nikolai församlingshem
Pumpen på Våghustorget
Trefaldighetskyrkan
Vattentornet Svampen
Äsplunda herrgård
Örebro läns museums byggnad
Örebro järnvägsstation
Örebro rådhus
Örebro slott (statligt byggnadsminne)
Örebro teater