2022 års Byggnadsvårdspris tilldelas Skofabriken Skebäck!

Skofabriken Skebäck Örebroporten

Priset mottogs av projektledare Nils Källman och förvaltare Karin Bodin

2022 års Byggnadsvårdspris tilldelas Skofabriken Skebäck

Pappersbruksallén, Örebro

Fastighetsägare: Örebroporten Fastigheter AB

I Örebro finns många fina gamla skofabriker som minner om den tid då skoindustrin blomstrade. En av dem byggdes 1918 av grosshandlaren Johan Behrn för sin firma Svensk Skoindustri AB. 1927 såldes fabriken till Kooperativa förbundet som byggde på den ursprungliga trevåningslängan med ytterligare en våning. 1947-48 gjorde KF en stor tillbyggnad i vinkel med kontor och personalutrymmen. 1959 slogs verksamheten ihop med Kembels skofabrik i Stockholm och fick då samma namn.

Vid fabriken tillverkades dam- barn- och herrskor. Fabriken lades ned 1967 och byggnaden blev under årens lopp mer och mer förvanskad. På 1980-talet sattes övre delen av de stora fina fönstren igen med trapetskorrugerad plåt – ett öde som drabbade många fina industribyggnader.

För några år sedan påbörjades arbetet med att återställa byggnaden till sin ursprungliga karaktär. Fönsterpartierna byttes ut och återfick den generösa storlek som betyder så mycket för dels fasaden, men också för ljusinfallet inomhus. Även det gamla taket med tegelimiterande plåt byttes mot riktigt lertegel.

Ett nytt trapphus med hiss har tillkommit åt gården och utemiljön har uppgraderats med grönytor för pauser, rekreation och omhändertagande av regnvatten, förutom parkering för både cyklar och bilar. Inomhus finns mycket industrikaraktär kvar och de gamla salarna har fått nytt liv som kontor för många olika verksamheter.

Med utdelandet av 2022 års byggnadsvårdspris vill Örebro Hembygdsförening uppmärksamma det långsiktiga arbete som gjorts för att återge fabriksbyggnaden den karaktär som huset hade under sin storhetstid i mitten av 1900-talet. Det kommer att byggas bostäder och verksamheter i omgivningarna under de närmaste åren och då kommer Skofabriken Skebäck vara en av de tongivande accenterna i en förnyad stadsdel.


Örebro hembygdsförening, Byggnadsvårdssektionen

2023-04-12

Pär Bäckman                                               Eva Robertsson

Ordförande Hembygdsföreningen          Ordförande Byggnadsvårdssektionen

Skofabriken Skebäck Örebroporten

 

 

Skofabriken Skebäck Örebroporten

 

Skofabriken Skebäck Örebroporten

Skofabriken Skebäck Örebroporten

 

Skofabriken Skebäck Örebroporten