David Nordvall: Jag är ingen medvindsseglare

David Nordvall Örebroporten