Fler möjligheter vid Örebro Airport

Örebro Airport

Förberedelser pågår för vidare utveckling av Örebro Airport. Förlängningen av landningsbanan som togs i bruk 2018 har stärkt flygplatsens positioner inom fraktflyget och öppnat upp för nya möjligheter. För närvarande pågår detaljplanearbete avseende marken väster om landningsbanan.

Intresserad av etablering? Välkommen att ta kontakt med Jeanette Berggren, Birgitta Gustafsson eller Örebro Airport!

https://m.youtube.com/watch?v=sQYSmTCsNRI#

http://www.orebroairport.se/orebro-airport/om-orebro-airport/flygfrakt--gods.html