Iordningställande mark Skebäck

Iordningsställande mark vid Skofabriken Skebäck.
Upphandlas under oktober 2018