Per Johan Behrn bygger 106 hyresrätter i Källeruds Park

Källeruds Park Örebro GUAB PJ Behrn

Gustavsviks Utvecklingsbolag har sålt byggrätt till Per Johan Behrn. Byggrätten avser 106 hyresrätter i Källeruds Park vid Gustavsvik.

- Vi har haft flera intressenter som jobbat med projektet de senaste åren, främst Gustavsviks Intressenter AB. Nu är det klart att Per Johan Behrn blir genomförare av projektet. säger Jeanette Berggren, styrelseordförande i GUAB.

- Det är snart klart! Jag räknar med byggstart i höst. Lägenheterna, som kommer ha generösa balkonger, får mycket ljus från fönster och balkongdörrar men också från överglasfönster med rumshöjd som överkant. Utöver den fina parkmiljön med många olika träd kommer också byggnaderna förses med vertikal grönska, som möjliggörs genom växtvajrar som spänns mellan sockel och takfot, säger byggherren Per Johan Behrn.  

Fakta

Per Johan Behrn bygger 106 hyreslägenheter på 1-4 rok i sju byggnader på 4-6 våningar i Källeruds Park. Lägenheterna som är på cirka 41-100 kvm har flexibla planlösningar. Solceller kommer att finnas på några av byggnaderna. Byggstart hösten 2021. Inflyttning 2023/2024. Arkitekt: Sweco.

GUAB har sedan 2013 förmedlat byggrätter för kommunal mark som lett till byggnation av 700 lägenheter, 7100 kvm kontor och ett p-hus med 270 platser i Gustavsviksområdet.

Mer info

Jeanette Berggren, styrelseordförande Gustavsviks Utvecklingsbolag AB, jeanette.berggren@orebroporten.se 070-668 69 62

Per Johan Behrn, vd@behrn.se