Konkurrensverket avskriver ärendet om påstådd prisdumpning

Örebroporten Konkurrensverket skriver av ärendet

Konkurrensverkets beslut: Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. 

- Jag har känt mig trygg i att prissättningen gentemot SCB är marknadsmässig och att det inte skett någon prisdumpning från vårt håll. Att idag få beskedet att Konkurrensverket lägger ner ärendet är förstås skönt. Arbetet med projektet framskrider enligt plan och upphandling av byggentreprenaden pågår säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten Fastigheter AB.

 

Bakgrund till ärendet:
Konkurrensverket tog den 4 december 2020 emot ett klagomål mot Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) från Fastighetsägarna MittNord 
(Fastighetsägarna). Enligt klagomålet skulle Örebroporten bedriva konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579) (KL) i samband med en planerad uthyrning av en kontorsfastighet.  Av klagomålet framgår sammanfattningsvis följande. Örebroporten är en av deltagarna i en upphandling där Statistiska Centralbyrån (SCB) annonserar om hyra av lokaler för en period som börjar den 1 januari 2023. Örebroporten vann SCB:s upphandling till ett pris som skadar konkurrensen på fastighetsmarknaden i Örebro.