Örebro accelererar energiutvecklingen i sitt fastighetsbestånd genom en Innovationsgemenskap

Innovationsgemenskapen Örebroporten

Fastigheter förbrukar stora mängder energi och är en stor klimatbov. För att klara klimatmålen och sänka energiförbrukningen i de kommunala fastighetsbolagen behövs krafttag och gemensamma satsningar.

De kommunala fastighetsbolagen i Örebro arbetar ständigt med energiutveckling. Man har redan nått goda resultat inom effektivisering och smart styrning. En grundbult i den nya gemenskapen är de öppna industriella automationslösningar som ÖrebroBostäder sedan länge använt och även att systematiskt minska, lagra/producera och dela energi i sitt befintliga bestånd. Den erfarenheten, tillsammans med de övriga kommunala fastighetsbolagens energiåtgärder, har lagt grunden till en satsning som fått namnet Innovationsgemenskapen.

Ett sätt att nå längre och höja innovationstakten är att bolagen etablerar ett mer organiserat samarbete där individuella utvecklingsframsteg delas och realiseras i det samlade beståndet.

I augusti 2020 togs ett koncernövergripande beslut i Örebro kommun om att starta ett gemensamt innovationsinitiativ. Beslutet innebar att man, som ett första steg, skulle skapa förutsättningar för att dela alla typer av energiapplikationer mellan bolagen. Nästa steg är att utifrån en gemensam plattform vidareutveckla, prova ut och implementera ett nytt sätt att förhålla sig till data och knyta an de olika bolagen mot externa tjänster som kan bidra till värme- och eleffektivisering. Sedan beslutet togs har ett arbete pågått inom varje bolag för att transformera sin teknik och beskriva hur man ska implementera ny teknik samt energitjänster som att dela och lagra energi samt data mellan bolagens fastigheter.

Målsättning

Målet är att Örebro har utvecklat konceptet smart stad med ledning av sina egna fastighetsbolag. Tillsammans tar man tillvara den samlade potentialen genom att sänka sina energikostnader och minska klimatavtrycket i de egna fastigheterna. När värmelösningen har utvecklats så att den kan implementeras över hela beståndet (oavsett bolag) kan de kommunala bolagen tillsammans ta del av ett unikt tekniksprång i sättet att bygga energismarta fastigheter och städer. Kunskap och erfarenheter som sedan kan föras vidare till de privata fastighetsägarna och andra aktörer inom kommunen, så att de kan gå samma väg. Innovationsgemenskapen är ett unikt initiativ som blir en del för Örebro kommun att kunna nå målet om klimatneutralitet år 2030.

Innovationsgemenskapen består av:
Futurum Fastigheter i Örebro AB
ÖrebroBostäder AB med dotterbolag
Örebroporten Fastigheter AB