Örebro kommun emitterar gröna obligationer

Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Örebro kommun kommer att investera för att uppnå målen i sitt miljöprogram med tillhörande klimat–, vatten–, avfalls– och naturplaner samt trafikprogram.

Läs mer här