Örebroporten förvärvar fastigheter i Berglunda av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner

Örebroporten förvärvar fastigheter i Berglunda av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner

 

Örebroporten

Örebroporten förvärvar fastigheterna Tankbilen 1 och Tankbilen 2 av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB. Syftet med förvärvet är att anpassa lokalerna för tekniska förvaltningens behov.

Bakgrunden till Örebroportens förvärv är två genomförda förstudier på uppdrag av Tekniska förvaltningen om deras framtida lokalisering. Nuvarande lokaler och markanläggningar på Aspholmen är tekniskt uttjänta och reinvesteringsbehovet är stort. Efter genomförandet av båda förstudierna har Tekniska förvaltningen förordat alternativet i Berglunda.

Fastighetsförvärvet genomförs som en bolagsaffär där både Tankbilen 1 och Tankbilen 2 ingår. Underliggande fastighetsvärde för båda fastigheterna är 211,6 miljoner kronor. Tankbilen 1 innefattar en restauranglokal.

  • Jag är glad för att Örebroporten nu ger de bästa förutsättningarna för Tekniska förvaltningens nya lokalisering och lokaler genom förvärvet av Engströms fastigheter vid Truckstop, säger Lennart Bondeson, styrelseordförande för Örebroporten Fastigheter AB.
  • Matchningen av tekniskas behov rimmade väl med förutsättningarna på Tankbilen 2. Efter tillträdet kommer vi att genomföra hyresgästanpassningar för att ställa om från nuvarande användning till Tekniska förvaltningens behov. Beträffande restauranglokalen kommer vi att påbörja uthyrningsarbetet inom kort, säger Örebroportens VD Jeanette Berggren.

För mer info

Jeanette Berggren, VD Örebroporten Fastigheter AB, 070-668 68 62, jeanette.berggren@orebroporten.se

Lennart Bondeson, styrelseordförande Örebroporten Fastigheter AB, 070-326 24 08, lennart.bondeson@orebro.se

 

 

Tankbilen 1 och Tankbilen 2 som ligger på Berglunda industriområden har byggts upp och varit en del av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiners hemvist sedan 2014, området kallas numera för Truckstop.

Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB ägs av bröderna Engström, Per-Erik och Jan-Olov.

När nu området är färdigutvecklad för Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner så fortsätter verksamheten enligt den strategiska plan som bolaget har för framtiden, att vara en ledande aktör i närområdet för ”entreprenad- och åkerinära tjänster”.

  • Att få en professionell köpare som Örebroporten som har kompetensen och viljan att fortsätta utvecklingen av fastigheterna känns fantastiskt bra, säger Per-Erik Engström.

Dialogen med Örebroporten och deras personal har präglats av en stor kompetens och en strävan att få båda parter till en bra överenskommelse. Till stor hjälp i denna försäljningsprocess har Catella, www.catella.com, varit som har agerat som rådgivare/mäklare i affären.

För mer info

Peter Larsson, VD Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB, 019-16 64 80, peter.larsson@engstroms.eu