Örebroporten säljer bussdepån till Svealandstrafiken

Örebroporten Jeanette Berggren

Örebroporten säljer bussdepån i Bettorp till Svealandstrafiken. Svealandstrafiken är sedan man startade verksamhet i Örebro Län 2018 hyresgäst på fastigheten Rodret 6.

Bussdepån omfattar en tomtarea ca 66 000 kvm varav ca 10 000 utgörs av byggnader och ca 34 000 kvm hårdgjorda ytor. I affären ingår också grannfastigheten som tidigare har varit en gasmack. Den överenskomna köpeskillingen är 203 Mnkr och fastigheterna överlåts paketerat i bolag i början av maj månad. Både säljarens (Örebro kommun) och köparens ägare (Region Örebro Län och Region Västmanland) har godkänt affären.

  • Sedan Svealandstrafiken startade sin verksamhet här har diskussioner förts om ett förvärv och nu är vi strax i hamn med affären på en nivå som båda parter funnit rimlig. Vår hyresgäst kan uppnå samordningsfördelar med sina övriga bussdepåer, säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.
  • Vi har fullgjort vårt uppdrag att säkra en viktig del i infrastrukturen för Örebro och överlåter nu fastigheten till verksamheten. När Örebroporten fick uppdraget 2009 byggdes anläggningen på rekordfart och till en bra peng. Vi önskar Svealandstrafiken lycka till med sitt utökade fastighetsbestånd säger Lennart Bondeson, ordförande Örebroporten.
  • Vi är mycket nöjda med överenskommelsen som vi gjort med Örebroporten rörande förvärvet av depån på Bettorp. Vår grundhållning är att vi själva bör äga och förvalta de depåer som vi eller våra underentreprenörer utgår ifrån idag eller i framtiden. För oss är den lokala förankringen en viktig faktor, samtidigt som vi vill skapa rätt förutsättningar för att på sikt kunna anpassa lokalerna till den teknisk utvecklingen säger Peter Liss, VD Svealandstrafiken.

Mer info:        

Jeanette Berggren, VD Örebroporten, 070-668 69 62

Lennart Bondeson, styrelseordförande Örebroporten Fastigheter, 070-326 24 08