Örebroporten sänker tillfälligt arenahyror p g a Corona

Örebroporten sänker tillfälligt arenahyror pga Corona

Örebroporten sänker tillfälligt arenahyror p g a Corona

Coronapandemin har påverkat både utövandet av idrotter, genomförandet av idrottsevenemang och matcher. Den uppkomna situationen har kraftigt påverkat många idrottsklubbars ekonomiska ställning. Örebroporten äger elitidrottsarenorna på Eyrafältet och Örebro kommun är Örebroportens huvudsakliga hyresgäst. Kommunen hyr i sin tur ut arenorna till många olika klubbar. Örebroporten har beslutat att ge en generell hyressänkning till Örebro kommun på 1,8 mnkr varav 0,8 mnkr fördelas vidare via Fritidsnämnden i form av reducerade plan/arenahyror och 1,0 mnkr som riktade hyreslättnader till klubbar som hyr lokaler på Behrn Arena Fotboll. Utöver det ger Örebroporten också lättnader för kommersiella ytor på Behrn Arena Vinter på 0,2 mnkr och 0,4 mnkr för Behrn Arena Fotboll. Rabatten avser del av, eller hela perioden, april, maj och juni utifrån hur stor del av den aktiva säsongen som respektive klubb är påverkad av Coronautbrottet.

  • Vi ser att vissa idrottsföreningar drabbats extra hårt i spåren av Corona och har därför gått igenom hur vi kan bidra med lättnader som fastighetsägare. Som arenaägare är Örebroporten förstås mån om att det även fortsättningsvis ska bedrivas elitverksamhet på arenorna. Vi har gått igenom vad vi utifrån en affärsmässig grund kan ge i hyreslättnader både på arenorna och på de kommersiella ytorna, säger Lennart Bondeson, ordförande Örebroporten.
  • Örebro är berikat med många olika elitidrottsklubbar som har sin hemvist på våra elitidrottsarenor. Som arenaägare är det ett strategiskt beslut att bidra till att mildra Corona-pandemins effekter på den kommersiella kraften i arenorna. Vi ser fram emot att så snart det är lämpligt utifrån smittsynpunkt åter välkomna publiken till läktarna och ge Örebroarna möjligheten att uppleva många fina sportupplevelser på plats, säger Jeanette Berggren, vd Örebroporten.