Örebroporten stärker Pulsådern i Örebro med ytterligare kontor på Kexfabriken 2 - och hälsar SCB välkomna att flytta in 2023!

Pulsådern Örebroporten Kexfabriken 2

Efterfrågan på moderna kontor i kommunikationsnära lägen är fortsatt hög i Örebro. Örebroporten har idag tagit investeringsbeslut att bygga ytterligare kontorshus på fastigheten Kexfabriken 2 för att möta efterfrågan. Kexfabriken 2 är ett tillskott med ca 1,4% på kontorsmarknaden i Örebro. SCB blir ankarhyresgäst i kontorshuset.

Området vid centralstationen har berikats med många arbetsplatser och verksamheter sedan 2019. Redan färdigställt är Citypassagen där Örebro kommun, Försäkringskassan och Migrationsverket hyr lokaler med Castellum som fastighetsägare. Castellum har också pågående byggnation för Polismyndigheten i korsningen mitt emot. Klöverns projekt Entré är under uppförande och innehåller både kontor och hotell. Abramssons har byggt nya lokaler till Thorén Business School som var klara till höstterminen 2020.

Nästa etapp i den norra delen av Pulsådern är området som inrymmer Kexfabriken 1, 2 och 3 som ägs av Örebroporten. Kexfabriken 1 och 3 hyrs av Örebro kommun och i Kexfabriken 2 finns ett antal privata hyresgäster. På den outnyttjade byggrätten på Kexfabriken 2 har Örebroporten under tre år arbetat med utformningen av en kontorsbyggnad som ska vara framtidsinriktad, klimatsmart och flexibel så att den kan rymma olika typer av kontorsverksamheter och olika storlekar på kontorslokaler.

Örebroportens styrelse har idag fattat beslut om att bygga ca 11 500 kvm BTA lokaler fördelat på två sammanlänkade huskroppar. Byggnaden får ett fint skyltläge och kommer att bidra till en mer attraktiv stadsbild. Kexfabriken 2 blir en naturlig fortsättning på det stråk med kontor och andra verksamheter som nu växer fram i nära anslutning till centralstationen. Vid inflyttningen 2023 har ny infart skapat en bra infrastruktur och förbättrad kontakt med Östra Bangatan. Upprustningen av yttre miljön med fin entrémiljö, planteringar, träd samt parkering för både cykel och bilar kommer tillföra kvarteret nya värden och attraktionskraft.

  • Det är kul att se hur visionerna i den fördjupade översiktsplanen från 2015 börjar förverkligas. Byggnaden blir en länk mellan stadskärnan och de norra delarna av staden. Den kan göra att Östra Bangatan upplevs mer stadsmässig och att stadslivet på norr blir mer intensivt säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt

 

  • Under pandemin har vi arbetat med att modifiera tidigare skisser på kontorsbyggnaden med nyvunna erfarenheter från hemarbete. Tillsammans med White har vi skapat supermoderna kontor för dagens och morgondagens arbetssätt. Idag har styrelsen tagit investeringsbeslut med hela 80% uthyrningsgrad, säger Jeanette Berggren, VD Örebroporten Fastigheter.

 

  • Örebroporten har i uppdrag att komplettera marknaden med näringsfastigheter på marknadsmässiga villkor. Genom det nya kontorshuset på Kexfabriken 2 säkerställer vi att SCB som viktig arbetsgivare kan driva sin verksamhet i moderna och ändamålsenliga lokaler med närhet till både lokala och nationella allmänna kommunikationer. Det finns också utrymme för fler företag att etablera sig på detta fina läge, säger Örebroportens styrelseordförande Lennart Bondeson.

 

Kexfabriken 2 Örebroporten

 

Fakta nya kontorshuset Kexfabriken 2

Fastighetsägare:  Örebroporten Fastigheter AB

Lokalstorlekar:     Från 500 kvm och uppåt

Inflyttning:           Hösten 2023

Hyresnivå:           2 190-2 350 kr/kvm för kallhyra

Uthyrningsgrad:  80% per 2 december 2020

Våningar:            Två sammanbundna huskroppar med fem våningsplan i vardera

Storlek:               11 500 kvm BTA

Investeringen:     Ca 350 mnkr

Miljöklass:           Certifiering Miljöbyggnad, lägst silvernivå

Arkitekter:           White Arkitekter

Fasadmaterial:   Ej beslutat ännu, arbete pågår med exteriören

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jeanette Berggren, VD Örebroporten Fastigheter, tfn 070-668 69 62, jeanette.berggren@orebroporten.se

Lennart Bondeson, ordförande Örebroporten Fastigheter, tfn 070-326 24 08 lennart.bondeson@orebro.se