Räddningstjänsten på besök

Räddningstjänsten övar på kranförare

Räddningstjänsten kom till Kulturkvarteret och övade på att livrädda kranförare om denne skulle drabbas av sjukdomsfall eller behöver hjälp. Det är en krävande och viktig uppgift.