Träbänkar och fastighetsutveckling

Håkan Bjurström Örebroporten

Vi säger det igen och igen. Örebroporten bygger mer än bara fastigheter. När vi 2023 fyllde 20 år var samtalen kring vår historia många. Ett handlade om träbänkar.  

När vi byggde om Idrottshuset jobbade vi tillsammans med arkitekten Håkan Bjurström och vi låter honom berätta vad fastighetsutveckling betyder för en stad: 

 

När jag var barn fick jag följa med min pappa till Idrottshuset och där visade han mig bänkarna i stora hallen.  

-De här bänkarna har din farfar varit med och gjort, berättade han.  

Det blev en stor sak för mig eftersom jag aldrig fått träffa min farfar som dog långt innan jag föddes.  

 

Farfar Helge Bjurström drev ett litet möbelsnickeri i Örebro från 1920-talet och under andra världskrigets ingick han i ett beredskapsarbete där man engagerade folk i byggbranschen i projekt som pekade på framtiden och det samhälle som skulle byggas efter kriget. Idrottshuset var ett av dem. 

 

När jag långt senare, 2009, fick i uppdrag av Örebroporten att göra ett förslag till om- och tillbyggnad av Idrottshuset bläddrade jag i en bok för att göra research, ”Örebro 1945 – Om livet i skuggan av andra världskriget” och fick syn på ett foto taget vid taklagsfesten till Idrottshuset. Fotot fick mig att fullständigt haja till. Där sitter ju jag, tänkte jag. Något äldre och mer tunnhårig under kepsen, men visst var det jag. Så lika var vi, farfar och jag.  

 

Kopplingen till farfar gjorde vördnaden för Idrottshuset och dess långa historia ännu mer viktig för mig. Tänk alla som suttit på bänkarna, alla som gått genom entrédörrarna mot Lings plan, alla som fostrats i olika idrotter eller sett sina popidoler framträda under Eugéne Janssons målning. Både för mig och Örebroporten var det självklart att utveckla Idrottshuset med varsamhet och omsorg. Bänkarna och övriga snickerier kunde bevaras och ges förlängt liv genom Paul Larssons Snickeris omsorg. Och tack vare Örebroportens förståelse för historiens betydelse i Idrottshuset blev projektet en succé.  

 

Bänkarna kanske inte håller dagens krav på bekvämlighet men de är där för att påminna oss om hur mycket Idrottshuset har betytt och kommer fortsätta att betyda för sin stad. 

 

Håkan Bjurström, Clarus Arkitekter 

 

”Bänkarna kanske inte håller dagens krav på funktionsmått eller bekvämlighet men de är där för att påminna oss om hur mycket Idrottshuset har betytt och kommer fortsätta att betyda för sin stad.”