Upphandling av Elkraft

Gällande leverans av elenergi för Örebroporten Fastigheter AB, Örebro Läns Flygplats AB och Länsmusiken i Örebro AB. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.