Vi vill veta vad du som hyresgäst tycker!

Örebroportens NKI-undersökning

Örebroporten genomför nu vår första hyresgästenkät någonsin. Uppdraget genomförs av Marknadskraft.


- Vi vill förstås ligga i framkant vad gäller både våra lokalers beskaffenhet och vår servicenivå. Vi ber därför våra kunder ge oss feedback på hur deras lokal fungerar utifrån respektive verksamhets behov, och var vi eventuellt har förbättringspotential säger Örebroportens VD Jeanette Berggren