Winnie Kumar sköter intrimning av våra fastigheter

Winnie Kumar Örebroporten

Välkommen Winnie!

Winnie Kumar började i februari som vikarierande drifttekniker på Örebroporten. Han kommer närmast från Lithells i Sköllersta och en utbildning som fastighetstekniker.

 

Varför sökte du jobb på Örebroporten?

– Jag jobbade i 13 år på Lithells med allt möjligt, men jag ville komma vidare. När vi byggde hus i Biverud utanför Glanshammar, väcktes mitt intresse för hur en fastighet fungerar och sköts. Därför började jag studera till fastighetstekniker, gjorde praktik på Örebroporten och jobbar nu vidare på vikariat.

 

Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift?

– Jag underhåller och sköter ventilation och värme samt jobbar med energibesparande åtgärder – trimma befintliga system och ha koll på nya lösningar – på Birgittaskolan, Behrn Arena, Idrottshuset och Österplan.

 

Bygget av Kulturkvarteret och planerna att flytta travbanan till Kvinnersta, i anslutning till Kvinnerstagymnasiet, är två stora och aktuella projekt för Örebroporten. Vad har du för tankar kring dem?

– Kulturkvarteret kommer att vara något örebroarna är stolta över. Och det behövs; staden växer och vi måste satsa för att inte förlora dragningskraft. Samma gäller travbanan och Kvinnerstagymnasiet. Vi måste våga satsa och det är Örebroporten bra på – och Örebroporten är också duktiga på att tänka ett eller flera steg framåt.