Black Box i Örebro –

gränslösa möten, oändliga möjligheter

Kluturkvarteret, Black Box

Black Box i Örebro är inget färdigt koncept. Black Box skapar möjligheter.

Men en sak är säker: här ges plats för både befintlig kultur – som musik, dans, scenkonst, föreläsningar och turnerande produktioner – till nu helt okända kulturyttringar. Här möts olika åldrar, kulturer och intressen. Här skapas en flexibel scen för olika särarter och med möjlighet till kulturell korsbefruktning.

Om man så vill: här möts dagens örebroare för att gemensamt bygga broar till morgondagens Örebro.