Brunnsparken – en stadsdelspark

Brunnsparken

Örebroporten är sedan 2012 fastighetsägare för Brunnsparkområdet och vi har i uppgift att arbeta fram förslag för Brunnsparkens framtida verksamheter och folkliv. Brunnsparken är välkänt och har många värden. Många Örebroare har relation till Brunnsparken. Örebro kommun har nyligen genomfört ett planprogramsarbete om ramarna för framtida användning och utveckling. 

Nu har Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun beslutat att Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark. Därmed börjar nu arbetet med att skapa en plats som lockar både besökare och örebroare. Utvecklingsarbetet kommer övertas framöver av Örebro kommun.

Läs mer här:
http://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2017-06-02-brunnsparken-ska-vara-en-stadsdelspark.html