Fastigheter

fastighetskarta

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 360 000 kvm.

Örebroporten erbjudet ett rikt utbud av lokaler till verksamheter med lokalisering i Örebro kommun. Våra fastigheter är markerade med rött på kartan. Vi har både gammalt och nytt i vårt bestånd och strävar efter att skräddarsy lokaler efter kundens behov.