Mellringevägen 120

Mellringevägen 120 B-C
Athena 5
1963, renoverad 1997
1 865 m2