Befuktad luft är rätt melodi i konserthuset

Konserthuset hållbarhetsarbete Örebroporten

Svenska Kammarorkestern är unik med sitt tonspråk och sin ambition att hela tiden tänja gränser. Lika unikt är huset de spelar i – klimatmässigt.

– Anpassningen av temperatur och befuktad luft finns ingen annanstans i vårt fastighetsbestånd, säger Göran Köttö, förvaltare på Örebroporten.

För gemene man märks ombyggnaden av Örebro Konserthus främst exteriört och inne i foajén. För musikerna i Örebro Kammarorkester märks den också i form av bättre ljud och ett förbättrat inomhusklimat, där stor hänsyn har tagits till temperatur och befuktad luft.

Befuktad luft – varför är det så viktigt?

– Instrumenten är extremt känsliga. I en stråke märks fuktsvängningar direkt och musikern är tvungen att spänna eller släppa spänningen i stråken om fukten varierar, säger Göran Köttö.

Före ombyggnaden befuktades endast vissa delar av konserthuset. Nu befuktas luften överallt, även i musikernas övningsrum. Den relativa fuktigheten i byggnaden ligger på 40-60 % RH per år. För att befukta luften så effektivt och jämnt som möjligt tas värmeenergin och fukten i lokalen tillvara.

– Vi återvinner värme/fukt och kör den genom dubbla värmeväxlare. Även det är unikt, och det beror just på kravet på rätt befuktning.

Du både värmeväxlarna återvinner värmen till konsertsalen och husets övriga delar. Anläggningen är anpassad för upp till 800 åskådare och 100 personer på scenen.

Vi står högst upp i huset och ser ut över konsertsalen. Göran pekar på ett antal stora hål högt upp på väggen på ena långsidan.

– Det där är scen- och publikventilationen. Den kan anpassas beroende på var i lokalen det pågår aktivitet. När musikerna övar är enbart scenventilationen på, när det är en konsert ventilerar vi hela salen.

Det optimala klimatet är frukten av noggranna kravspecifikationer, inte minst från konserthusets och orkesterns sida.

– De har varit involverade i allra högsta grad och suttit med under hela resan. Det har varit ett bra samarbete som resulterat i att musikerna nu kan utöva sitt yrke fullt ut, säger Göran Köttö.