Bisyssla som ger mersmak

Örebroporten hållbarhetsarbete

Det surrade lite extra runt Eyrabadet i somras.

Två bisamhällena på taket resulterade i cirka 50 kilo prima honung.

– Tillsammans med honungen från Kvinnerstaskolan fick vi 1 200 honungsburkar, säger Lennart Lindkvist, driftchef på Örebroporten.

Redan 2018 såg Lennart Lindkvist till att leasa sex bisamhällen som placerades vid Kvinnerstaskolan. När hösten kom hade de flitiga bina producerat honung som räckte till 150 burkar som etiketterades och användes som give away.

Våren 2019 utökades Örebroportens bisyssla med ytterligare två bikupor som placerades på Eyrabadets tak. Allt som allt blev det 1 200 burkar honung när säsongen var över.

– 2018 hade vi inte kuporna en hel säsong, förklarar Lennart Lindkvist den kraftiga produktionsökningen.

Även smakmässigt blev 2019 en bra årgång.

– Jag är ingen expert, men tycker att honungen från 2019 var mer smakrik. Sommaren 2018 var ju väldigt torr, kanske hade bina en mer frodig och varierad buffé att flyga till förra sommaren.

Ny smak?

Örebroporten har frikostigt delat med sig av honungen – tydligt märkt ”Eyra” eller ”Kvinnersta” – till medarbetare och besökare. Och nästa år kan det komma till en tredje smakvariant, ”Rådhuset”.

– Ja, vi funderar på att placera några samhällen på Rådhusets tak också, säger Lennart Lindkvist.

Om det även befruktar den politiska verksamheten i huset, kan det bli en honung med smakinslag av vitsippa, rosor, klöver, blåklint, maskros, nejlika och blåsippa...