Flis och pellets i stället för olja

Kvinnersta Örebroporten

Under sommaren 2018 släcktes den gamla oljepannan vid Kvinnersta Naturbruksgymnasium för gott.

Under hösten utökades istället effekten på flis- och pelletspannan för att klara bortfallet.

Även det lokala fjärrvärmenätet är ålderdomligt och behöver renoveras, då den dåliga isoleringen ger ett stort energibortfall. Under 2018 gjordes smärre förbättringar på en kortare sträcka av det 1 650 meter långa kulvertsystemet.