Installation av solceller på Novahuset

solceller

Målsättningen är att tillhandahålla lokaler med god inomhusmiljö och minsta möjliga miljöpåverkan.

Vid ombyggnationer väljs miljövänliga material och översyn sker av ventilations-, värme-, och elanläggningar för en effektivare energianvändning. Målet är att sänka energiförbrukningen samt att minska koldioxidutsläppen utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön.

Under 2016 har installation skett av solceller på Novahuset. Vidare har satsningar gjorts på behovsstyrd ventilation både i nybyggnationer och renovering av befintliga system. Vi har fortsatt utbytet av utomhusarmaturer från kvicksilver till LED-belysning. I flera av våra byggnader har vi byggt in närvarostyrning i korridorer, klassrum och kontor.