Effektivare energianvändning i Medborgarhuset

Medborgarhuset

Efter tre år är arbetet klart. Nu är Medborgarhuset anpassat till moderna energikrav.

Energiåtgärderna i Medborgarhuset är slutförda och det finns ett slutdokument med instruktioner för drift och underhåll.

 – Det är framför allt under det sista året som vi har jobbat hands-on med nya installationer, säger Ulf Wennlöf, projektledare på Örebroporten.

Ett omfattande arbete har genomförts. När arbetet började, 2012, fanns det 55 tilluftsfläktar på plan 1och 74 frånfläktar på plan 9 i huset. Alla dessa är borta.

– Istället har vi satt in nya aggregat med värmeåtervinning i källaren. Fem aggregat har ersatt 55, och de är utrustade med spjäll istället för fläktar.  Det minskar energiförbrukningen med närmare 70 procent. Dessutom har vi använt ett av de tre hisschakt som finns i huset till ventilationskanal, förklarar Ulf.

I projektet ingår även en ny fjärrvärmeundercentral, en fjärrkylundercentral, isolering av innergården på plan 7 samt övriga underhållsåtgärder i det pampiga hus som stod färdigt lagom till Örebros 700-årsjubileumför 50 år sedan.