Behovsanpassat i Novahuset

Göran Köttö

Med sin säregna form har Novahuset blivit ett landmärke vid Örebro universitet. När det kommer till inomhusklimatet är en del av lösningarna lika kreativa som designen på byggnaden.

Novahuset är ett snålt hus. Det förbrukar inte mer energi än 30-35 kWh per år. Snålt är det däremot inte när det gäller antalet lösningar som är grunden till den låga energiförbrukningen.

Göran Köttö, förvaltare på Örebroporten, visar runt och berättar samtidigt om hur man går tillväga för att skapa ett behagligt klimat.

– Fjärrvärme och fjärrkyla reglerar klimatet. Ventilationen är behovsanpassad, det vill säga ju mer folk som vistas här, desto mer ökar ventilationen, säger han.

Hela huset drivs av sex ventilationsaggregat, varav två och två arbetar parallellt. De båda övriga startar när närvaron i huset är hög, och temperaturen och koldioxidhalten stiger.

– Det finns givare i hela huset som känner av hur mycket luft som behövs, säger Göran och fortsätter:

– Att behovsanpassa klimatet blir allt vanligare, speciellt i publika byggnader där mycket folk passerar under ett dygn. Ventilation kostar pengar, därför är det självklart att ventilera i förhållande till hur byggnaden belastas, säger Göran.

Novahuset har stora glasytor som absorberar och släpper igenom mycket värme. För att motverka detta finns stora solgardiner i de allmänna utrymmena och utvändiga persienner på kontoren. På byggnadens tak finns en solcellsanläggning som bidrar till energiförsörjningen.

– Anläggningen ger upp till 33 000 kWh egenproducerad solel per år, berättar Göran.

Vackra Aula Nova är byggnadens enskilt största rum med plats för 500 personer. Här ventileras scenen och den publika delen separat. Ja, faktum är att varje sittplats ventileras var och en för sig.

– I aulan mäter vi också kontinuerligt koldioxidhalten i luften. Ju fler människor, desto högre halt. Beroende på hur hög halten är, kan vi ställa in ventilationen på mellan 1 000 och

6 000 liter luft per sekund.

I den 8 400 kvadratmeter stora byggnaden finns Handelshögskolan, studentföreningen Sesam och organisationer som jobbar med företagsutveckling. Det händer säkert att de som jobbar och studerar här då och då klagar över för hög arbetsbelastning. Men de kan knappast klaga på klimatet.