Novahuset bättre än miljökraven

Novahuset Örebro Universitet Örebroporten

Novahuset vid Örebro universitet byggdes enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.

Men sedan då?

Jo, uppföljningar visar att Novahuset år för år – från en redan låg nivå – redovisar allt lägre energiförbrukning för uppvärmning.

Lennart Lindkvist, driftchef på Örebroporten, loggar in på datorn och sajten Eon Navigator. På några sekunder har han koll på cirka 200 av Örebroportens anläggningar som är anslutna till systemet. Här finns båda historiska data och förbrukning i realtid.

– För oss är värmeförbrukningen det absolut viktigaste. Här finns mycket att spara, både rent ekonomiskt och för miljön.

Novahuset är ett bra exempel. När det stod klart hösten 2015 väckte det stor uppmärksamhet för sin djärva arkitektur. Den kallades för Örebros nya ikonbyggnad och fick mycket riktigt Örebro kommuns byggnadspris 2016.

Smarta lösningar

Vad som inte syns är att Novahuset även byggdes med modern teknik och smarta lösningar för att hålla driftkostnaderna nere. Kraven för att uppnå Miljöbyggnad Silver sattes då till en årsförbrukning på 77 kWh per kvadratmeter, vilket motsvarar energiklass C.

De kraven klarade man då med god marginal – och sedan dess har energiförbrukningen minskat med ytterligare cirka tio procent.

– Den senaste mätningen visar att vi förbrukar 47 kWh per kvadratmeter och år och jag tror vi kan trimma systemet ännu lite mer, säger Lennart Lindkvist.

Närvarosensorer

En delförklaring till den låga energiförbrukningen är tekniken som finns inbyggd i Novahuset, exempelvis närvarosensorer som registrerar om en lokal inte används och minskar värmetillförseln, exempelvis på nätter och helger.

– Men den viktigaste förklaringen är att våra duktiga tekniker och förvaltare. De jobbar dagligen med fastigheterna och justerar hela tiden systemen för att få ut maximalt av dem, säger Lennart Lindkvist.

Just Novahusets moderna och smarta teknik, och de goda resultaten på energisidan, har intresserat fler än Örebroporten och dess närmaste.

– Vi har haft många studiebesök som velat studera Novahuset och hur våra lösningar ser ut.