Ny plan: Så ska Örebro klara värmen vid en kris

Örebroporten E.on krishantering

Nu finns en plan för hur Örebro ska klara sin värmeförsörjning om det stora kraftvärmeverket får problem.
Flera större fastighetsägare har hjälpt till att avgöra vilka byggnader i kommunen som kan sänka temperaturen vid en kris.

Då får de som behöver värme, som vård och sjukhus, värme först.

Ett tiotal fastighetsföretag i Örebro samarbetar med fjärrvärmeleverantören Eon för att minska de toppar i förbrukningen som gör att man korta stunder måste elda med olja. Men det nya samarbetet har också lett fram till en bättre beredskap för allvarliga kriser.

– Blir det en kris så att Eon inte kan producera värme i den utsträckning som behövs för hela Örebro, så skickar de ut en signal till oss, säger Mikael Karlsson.

Lista med alla hus

Fastighetsföretagen har då förberett vad som ska hända i varje hus.

Olika åtgärder sätts in vid olika tider på dygnet. Blir det ett fel under natten kan temperaturen sänkas i fastigheter som inte används då. Det gäller till exempel skolor och vissa arbetsplatser.

– Vi har egentligen en lista som säger att under vissa tider är de här prioriterade, under andra tider är andra prioriterade, säger Håkan Björliden, distributionschef på Eon.

Storbrand slog ut värmeverket

Det finns sedan tidigare en beredskap för att snabbt få fram värme från reservanläggningar i grannkommunerna. 2012 fick den planen testas i skarpt läge, när en omfattande brand tillfälligt slog ut Åbyverket i Örebro. Den gången klarade man att leverera fjärrvärme till sina många kunder, men nu finns alltså en beredskap för ett ännu allvarligare läge.

Skulle stora delar av värmeproduktionen försvinna så är planen tydlig för vilka få byggnader som är prioriterade. Universitetssjukhuset är ett exempel.

Kontor och sådant, där sänker Örebroporten ner värmen till ett minimum, så att de inte fryser sönder. Vi stänger av ventilation i vissa fastigheter för att spara på värmen. På Eyrabadet stänger vi av värmen till bassängen. Det tar ganska många timmar innan det märks i vattnet.

Ser mer i tv-inslaget på SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/ny-plan-sa-ska-orebro-klara-varmen-vid-en-kris