Solceller i Kvinnersta - och 14 nya projekt på gång

Solceller i Kvinnersta Örebroporten

Runt årsskiftet blev Örebroportens solcellsanläggning vid Kvinnersta Naturbruksgymnasium färdigt att tas i bruk.

Med en effekt på 220 kWp betyder det att Örebroporten med råge lever upp till ägarnas krav som är satt till 2020.

– Det gör absolut ingenting och vi tittar på solcellsanläggningar och har 14 nya ansökningar hos länsstyrelsen, säger Lennart Lindkvist, driftchef och miljöansvarig på Örebroporten.

Örebro kommun, som äger Örebroporten, tog 2014 ett ambitiöst beslut. Målet var att bli självförsörjande på el, att en satsning på förnybar energi skulle ge el motsvarande behovet i alla kommunens fastigheter till 2020.

Vägen dit skulle gå via en solcellspark, vindkraft samt att de kommunägda bolagen använde sina byggnaders tak för solcellsanläggningar. Örebroportens beting var att göra investeringar i solenergi som motsvarar 150 kWp.

Med en relativt blygsam investering på cirka 1,5 miljoner kronor har nu Örebroporten skapat en solcellsanläggning vid Kvinnersta Naturbruksgymnasium med en effekt på 220 kWp. Det ska läggas till Örebroportens redan befintliga solcellsanläggningar på Behrn arena, och Novahuset vid universitetet som ger 70 000 kWh.

Syns bra

Solcellerna har placerats på taken till gamla ladugården och ridhuset i Kvinnersta.

– Det har också det goda med sig att de syns från riksvägen, vilket även genererar lite uppmärksamhet till skolan och miljösatsningen, säger Lennart Lindkvist.

Även om målet nu är nått med råge, så fortsätter Örebroporten att planera för mer solenergi. Det ligger 14 ansökningar om nya solcellsanläggningar inne hos länsstyrelsen, som ger 30 procent i statsbidrag.

– Vi vet i dagsläget inte om alla går att genomföra, men jag hoppas att vi kan komma till skott när det gäller två eller tre av projekten.