Samarbete med Eon värme

Behrn Arena

Smart energisystem tar tillvara spillvärme från Behrn Arena. Värmen som kylmaskinerna i Behrn Arena Ishallen alstrar har tidigare ventilerats bort. Nu tar vi tillvara spillvärmen och med en ny typ av värmeväxlare återanvänds den som fjärrvärme till bostäder. Dessutom försvinner bullrande ventilation. Allt det här är resultatet av ett samarbete med Eon Värme.

Örebroporten och Eon har tillsammans tagit fram en energilösning för att ta vara på värmen som alstras när det görs is i ishockey- och bandyhallen. För precis som baksidan på ett ordinärt kylskåp för hemmabruk blir varm, uppstår värme när hockey- och bandyisar ska frysas. Med hjälp av en ny konstruktion av värmeväxlare kan energin återanvändas och föras tillbaka ut på fjärrvärmenätet och där användas för årskonsumtionen av fjärrvärme till 200 villor.

Det nya smarta miljövänliga energisystemet är det första i sitt slag. Och det innebär inte bara att spillvärmen tas om hand och gör nytta. En annan fördel är att fläktarna på taket, som tidigare pumpade ut varmluften från arenan, inte längre behövs. Den funktionen tas nu bort och bullret minskar drastiskt

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-varmer-ishallarna-200-villor

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/nu-varms-svenska-hem-av-ishallar-och-fryslager