Populär muslimsk friskola expanderar i Mellringe

Burhan Ali

När Burhan Ali började som rektor hade Al-Azharskolan 75 elever.  Idag har elevantalet mer än fördubblats och en förskola har tillkommit. Eleverna kommer från hela kommunen och även från kommuner i närheten, som Kumla berättar han.

Al-Azharskolan är en friskola med muslimsk profil som har Al-Azharstiftelsen i Stockholm som huvudman. Skolan etablerades i Örebro 1998 och sedan 12 år tillbaka finns man på Mellringeområdet. Vi trivs jättebra, området är väldigt fint, säger Burhan Ali som varit skolans rektor i tio år. 

Skolan är en F-6-skola med totalt 165 elever i skolverksamheten och 80 barn i förskola. Större delen av skolverksamheten ligger här i Mellringe, men vi har också lokaler i Vivalla, där även förskolan, finns, förklarar Burhan. Eleverna på skolan har framför allt somaliska som modersmål, men andra språkgrupper förekommer också. Undervisningsspråket på skolan är svenska och undervisning i svenska som andraspråk integreras i undervisningen. 

Liksom Mellringeskolan är även Al Azhar en populär skola. Vi fortsätter växa, och då är det viktigt att få ihop det med undervisningslokaler och andra utrymmen. Det får vi, mycket tack vare att Örebroporten lyssnar och förstår våra behov. Vi är nöjda med vår hyresvärd.