Brukarhuset – vision som blev verklighet

Brukarhuset

Leif Eriksson fick idén på 1990-talet. Den 4 juni 2005 invigdes Brukarhuset. Idag sitter 39 handikappföreningar under ett och samma tak i Mellringe och samarbetet mellan de olika handikapporganisationerna fungerar mycket bra. Precis som det var meningen.

Tidigare hade några av föreningarna egna kontor. Andra satt tillsammans, fast på olika ställen i stan. Det blev för långt mellan oss och samarbetet fungerade inte som det skulle, säger Leif Eriksson, styrelseordförande i Brukarhuset. Det gjorde att organisationerna inte blev en enad påverkansfaktor i diskussionerna med dåvarande landstinget, idag Region Örebro län. Idag är det annorlunda. Vi sitter under samma tak, har nära till varandra och kan prata ihop oss på ett bra sätt när det gäller frågor som är viktiga för oss, till exempel rehabilitering och tillgänglighet. Dessutom har vi fått en helt annan inblick i och förståelse för varandras verksamheter, säger Leif.

När Brukarhuset letade lokaler sökte man på bred front i Örebro. Vi bjöd in de stora fastighetsägarna, och valet föll till slut på den lokal vi har idag. Direkt när jag kom in kände jag att ”här ska vi vara”. Samarbetet med Örebroporten fungerar bra, vi har fått lokalerna anpassade efter våra behov. Vi har fått det som vi önskade från början.

brukarhuset