Hallå där....

Håkan Bjurström, Clarus arkiteter, Örebroporten

... Håkan Bjurström, arkitekt och delägare i Clarus Arkitekter.

Skofabriken i Skebäck Örebroporten

 

Örebroporten rustar upp gamla skofabriken i Skebäck – cirka 1 300 kvadratmeter i fyra plan – till kontor med inflyttning våren 2018. Clarus Arkitekter har stått för gestaltning. Vad var den stora utmaningen?

– Byggnaden är en av de få kvarvarande från skoindustriepoken. Utmaningen var att återställa det som ett minne av skoindustrin, men samtidigt skapa praktiska, användbara och inspirerande lokaler för dagens behov. Exempelvis har en utbyggnad för trapphus och hiss anpassats efter dåtidens gestaltning och materialval.

– Dessutom är byggnaden ursprungligen ritad av KF:s egna arkitektkontor som var ledande på den tiden. Det är namn som är stora i arkitekturhistorien. Det är både hedrande och lite läskigt samtidigt att få arbeta vidare på deras verk, man vill ju inte fördärva deras idéer och arbete.

Är det något arkitektoniskt med skofabriken som gemene man kanske inte ser, men som du gärna visar för dina arkitektvänner?

– Fabriken är byggd med den tidens knappa tillgång på elljus som en förutsättning. Dagsljuset var mycket viktigt. De stora fönstren är för mig därför skofabrikens själ. Vi har satt in nya fönster, men de överensstämmer med de ursprungliga. I övrigt är färgsättning och byggnaden i sig lågmäld – det var ingen paradbyggnad, det viktiga var funktionaliteten.

Den stora satsningen Kulturkvarteret är igång. Hur viktig är den för Örebro, tycker du?

– Kulturkvarteret är oerhört viktig för Örebro. Staden får tillbaka närheten till Svartån genom att uppföra en publik byggnad på en av de sista större tomterna nära vattnet. Det kan bli en märkesbyggnad – eller kvarter – kanske till och med i klass med Medborgarhuset.