Glädje och gemenskap i anpassade lokaler

Maria Reuterhäll

Av Örebro kommuns 54 grupper för daglig verksamhet är fyra knutna till lokalerna på Mellringevägen 98. Här får ett 20-tal deltagare sin dagliga sysselsättning utifrån behov, önskemål och intresse. Det är en glädjefylld verksamhet, säger Maria Reuterhäll, enhetschef.

Den dagliga verksamheten på Mellringevägen 98 drivs enligt LSS (Lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning).
– För vår del handlar det om personer med autism, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, berättar Maria.
Tidigare bedrevs verksamheten i Karlslundsområdet. När de lokalerna skulle rivas för att ge plats åt bostäder, blev man istället hyresgäst hos Örebroporten i Mellringe.
– Vi flyttade in under våren 2015. Lokalerna är anpassade till vår verksamhet med handikapptoalett, grupprum, arbetsrum för personalen och ett antal mindre rum för olika aktiviteter.
Några exempel på aktiviteter är skapande, musik, teater, vedhuggning samt friskvård.
– Och så utför några av våra deltagare transportuppdrag och viss fastighetsskötsel, säger Maria Reuterhäll.
Den dagliga verksamheten ska vara utvecklande och erbjuda både habiliterande insatser och träning för arbete och ett mer självständigt liv. Att delta är frivilligt.
– Vi erbjuder plats, sedan är det upp till varje individ att avgöra om han eller hon vill komma. Vi har prova-på-dagar, där man kan komma och känna sig för och avgöra om verksamheten passar eller inte. I och med att kommunen har 54 grupper för daglig verksamhet har vi stor flexibilitet och kan tillgodose de flesta behov. Grundläggande är att verksamheten ska ge möjlighet till miljöombyte, delaktighet och gemenskap.
Vad är drivkraften för dig och övriga medarbetare?
– Att se att deltagarna trivs i verksamheten och de känner att de har en bra och meningsfull sysselsättning, är viktigt för vår verksamhet, säger Maria.

Fotnot: De grupper som finns på Mellringevägen 98 är Ekkulla, Eketorpet, Karlslundsgruppen och Nyponlunden På Ekkulla utförs hantverk, enklare matlagning och pyssel, medan Eketorpet arbetar med utesysslor som vedhuggning. Två dagar i veckan jobbar man i ett torp i Kvinnersta. Karlslundsgruppen utför transportuppdrag och fastighetsskötsel. Nyponlunden är en individuellt anpassad verksamhet.