Kvinnerstagymnasiet

Kvinnerstaskolan rektor Claudia Kraft Örebroporten

Kvinnerstagymnasiet har ena benet i historien - och det andra mitt i steget mot framtiden. Nya utbildningar och planer på flytt av Örebrotravet till området ger ny energi.

– Vi vill värna om det genuina, men samtidigt leva i nuet och hänga med i utvecklingen, säger rektor Claudia Kraft.

KvinnerstagymnasietKvinnerstagymnasietKvinnerstagymnasiet

För den tillfällige besökaren är Kvinnerstagymnasiet lite svårt att famna. Dels är det så stort, totalt cirka 800 hektar skogs- och åkermark strax norr om Örebro samt ett minisamhälle av agrara byggnader. Dels vimlar det elever, personal, maskiner och djur, allt från ormar och akvariefiskar till hundar, höns, åsnor och kor.

Men det finns förstås en tydlig struktur. Skolan består av två program, bygg- och anläggningsprogrammet som drivs i samarbete med Maskinentreprenörerna, ME, och naturbruksprogrammet. Det senare har dock en mängd olika inriktningar, allt från de traditionella lantbruk och skog till djur med i sin tur en mängd specialiseringar från husdjur till travhästar.

Nya utbildningar

Utbildningen bygger i hög utsträckning på praktiskt arbete, på skolan och ute på olika arbetsplatser. Vilket även kan ske utomlands, eftersom Kvinnerstagymnasiet har internationella samarbeten med skolor i exempelvis Finland, Belgien, England och Ungern.

Rektor Claudia Kraft kommer precis från en radiointervju i P4 där hon berättat om nästa satsning, en utbildning för handledare i äventyrsturism. Men det finns mer på gång.

– Nästa år vill vi även dra igång ett högskoleförberedande program, samhällsvetarprogrammet, med inriktning beteendevetenskap och en profil mot ledarskap och djur. Vi vill även gärna puffa mer för möjligheten att välja extrakurser i våra yrkesprogram för att, vid sidan om yrkesexamen, även skaffa behörighet för högskolestudier.

Hoppas på travbana

Den stora drömmen just nu är ändå att planerna för flytten av Örebrotravet till Kvinnersta blir verklighet.

– Det skulle betyda enormt mycket för hela verksamheten och det skulle öppna för många positiva följdeffekter.

Tolv år som rektor har gett henne all den erfarenhet som krävs. Men Claudia Kraft har en annan stor fördel, under stora delar av 80- och 90-talen drev hon med maken en gård med skog, ett 50-tal mjölkkor och drygt 100 får.

– När jag började här för ett år sedan, var det lite som att komma hem, skrattar hon.

KvinnerstagymnasietKvinnerstagymnasietKvinnerstagymnasiet

 

Fakta Kvinnerstagymnasiet

+ Egendomen i Kvinnersta köptes av landstinget redan 1947, men det var först 1964 som lantbruksskolan startade. Under ledning av skolans förste rektor, Birger Bengtsson, utvecklades dåvarande Kvinnerstaskolan.

+ Skolan övertogs av Örebro kommun 1999 och är en av kommunens fem gymnasieskolor. I oktober 2017 tog Örebroporten över förvaltningen av Kvinnerstagymnasiets fastigheter.

+ I dagsläget har skolan cirka 220 elever och ett knappt 60-tal medarbetare.