Växande skola med Örebros härligaste utemiljö

Jan Almgren

I elva år har Jan Almgren varit rektor på Mellringeskolan, som växer i takt med att Örebro expanderar.
– Området är lugnt och det fungerar bra att bedriva skolverksamhet här Men snart växer vi ur kostymen eftersom det byggs mycket i närheten och vi för allt fler elever.

Mellringeskolan är en F-9-skola som skiljer sig från andra skolor på flera sätt. Skolan är först i Örebro kommun med att lansera ett tvålärarsystem i svenska, engelska, matematik, SO och NO. Skolan drivs också på intraprenad, vilket innebär att skolan har större frihet inom ett antal områden, bland annat hur man hanterar ekonomiska överskott. Och så utemiljön! De cirka 630 eleverna har tillgång till en härlig parkmiljö med skogen strax intill.

Jan Almgren är rektor för årskurs 7-9 och en av två rektorer på skolan. Under alla hans år har han haft ett nära samarbete med Örebroporten.

– Vi har en ständig dialog med ”vår” fastighetsförvaltare på Örebroporten, går igenom vilket underhåll som är på gång och om det är något akut som behöver göras, säger Jan Almgren.

– Vi har fått mycket hjälp med att utveckla skolan lokalmässigt. Till det här läsåret gjordes en hemkunskapssal om till två, vilket gör det mycket lättare att schemalägga utbildningen. För några år sedan fick vi en ny NO-sal och inför det här läsåret byggdes det gamla Mellringeköket om till flera lärosalar för våra mellanstadieelever. Örebroporten följer sin underhållsplan och är bra på att hålla lokalerna fräscha. Det bidrar i sin tur att vi trivs här och kan bedriva en bra utbildning.

Det enda orosmolnet är som sagt att skolan riskerar att bli för liten om antalet elever fortsätter att öka. Ytterligare ett par klasser finns det utrymme för, sedan börjar kostymen bli för trång.

– Om det blir aktuellt tror jag att vi hittar en lösning. Både vi och Örebroporten får ta fram våra kreativa sidor.