Bakom kulisserna på Örebro Airport

örebro airport

Incheckning, säkerhetskontroll, start, landning, bagageutlämning. Det är vad de flesta resenärer upplever av Örebro Airport. Vi följde med bakom kulisserna.

När det knallgula fraktplanet från DHL taxar in på plattan längst bort på Örebro Airport är den en tidig och rätt ruggig morgon. Johan Fennhagen, flygplatsarbetare och team leader, har varit med om det förr. Både ruggiga morgnar och den minutiösa beredskapen när ett fraktplan landar.

– Fast idag är det ändå ganska varmt, ler han och svingar sig upp i high-loadern.

Den stora maskinen är, som namnet antyder, anpassad för att lossa och lasta gods på hög höjd. John är en av dem på flygplatsen som har licens att köra high-loadern. Han har för övrigt licens för flygplatsens samtliga fordon, vilket är sällsynt i branschen.
Nu kör han fram high-loadern mot den vänstra sidan av DHL-planet, där en stor lucka har öppnats. High-loadern består av två lastbryggor. Han manövrerar den ena mot öppningen och avvaktar medan de första så kallade flygburkarna med gods transporteras ut på bryggan. Sedan sänker han bryggan och låter godset med automatik flyttas till den andra bryggan på high-loadern. Där tas det om hand av ett annat lastfordon som transporterar godset till en närliggande terminal. Proceduren upprepas tills planet är tomt på gods.

Några timmar senare träffar vi verksamhetsansvarige Johan Ljungberg vid incheckningen för persontrafik. Ett charterflyg ska strax ge sig iväg och incheckningshallen börjar fyllas. Alla passagerare genomgår samma rigorösa säkerhetskontroll som på internationella storflygplatser

– Örebro Airport är lika säker som Heathrow. Flygsäkerhet är den största frågan på alla flygplatser. Den måste upprätthållas och är lika på alla flygplatser runt om i världen, förklarar Johan.

– I och med att flygsäkerhet är A och O klassas en flygplats som ett skyddsobjekt. Det innebär att alla måste gå igenom säkerhetskontrollen, det spelar ingen roll vem du är. När du har gått igenom kontrollen är du inne på flygplatsen på riktigt, på airside som vi säger på flygspråk. Flygsäkerheten styrs internationellt av ICAO, som är flygets säkerhetsorganisation och äldre än FN. I Europa är EASA det övergripande säkerhetsorganet och i Sverige ligger flygsäkerhetsansvaret på Transportstyrelsen. Stickprov och kontroller görs med jämna mellanrum.

– Transportstyrelsen kan komma på blixtbesök, och även EASA kan dyka upp när som helst, säger Johan, som själv är godkänd av Transportstyrelsen för att få inneha sin post.

– Egenkontroll och kontroll av medarbetare är något vi jobbar med kontinuerligt. Flygbolagen gör också själva tester av personal och utrustning. En tankare får till exempel endast tanka, inte ha några andra sysslor. Och om en tankare inte har tankat på fem-sex veckor får han eller hon genomgå en ny kontroll för att visa att handgrepp och teknik sitter som det ska, berättar Johan.

Han fortsätter:

– När det gäller säkerhet kan vi när som helst få nya direktiv beroende på vad som händer i omvärlden. Efter terrorattentaten i Bryssel, till exempel, bestämde den svenska polisen att alla flygplatser skulle ha extra hög beredskap.

Örebro Airport är Sveriges främsta flygplats när det gäller ad hoc-insatser, det vill säga extraordinära transporter vid till exempel naturkatastrofer och transporter av organ (ambulansflyg).

– Vi flyger oftast personen till platsen där organoperationen ska ske, inte tvärtom. För Försvaret och MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) är vi huvudflygplats i Sverige, Vi har till exempel flugit förnödenheter härifrån till Neapel vid jordbävningskatastrofen, till Mali vid ett FN-uppdrag och till Liberia vid ebola-katastrofen där, säger Johan. På Örebro Airport följer man ett särskilt schema för brand- och säkerhetsövningar. På området finns en brandövningsplats med ett gammalt flygplan som man övar på vid olika släckinsatser.

– Vi har brandövningar 14 gånger om året och en stor haveriövning vartannat år. En sådan berör runt 400 personer och innefattar alla samhällsfunktioner, förklarar Johan Ljungberg.

Han tar oss med och visar, inte utan stolthet, flygplatsens fordonspark.

– Vi är Sveriges mest välutrustade flygplats i förhållande till storlek. Ingen maskin här inne är äldre än två år, säger han.

Där finns en så kallad push-back som flyttar flygplan på upp till 600 ton. Vid sidan av den står en medical-lift som servar funktionshindrade vid av- och påstigning. Strax intill finns två trappbilar, varav en eldriven. High-loadern, som vi har sett tidigare, är störst i Europa och lyfter 35 ton. I ett annat garage står flygplatsens två brandbilar samt en avisningsbil. Avisningsbilens båda munstycken sprutar en 80-gradig glykosblandning på flygplanets vingar före start. Den når 18 meter upp och får endast användas på en speciell platta på området. Vattnet från behandlingen tas till vara och återanvänds. Brandbilarna är ett kapitel för sig när det gäller prestanda. Särskilt den ena, en ny Scania, som kallas Buffalo, är något i hästväg. När John Fennhagen, kliver upp på förarplatsen och startar motorn känns den inneboende kraften i hela kroppen. En insatsledare och tre-åtta brandmän ingår i flygplatsens räddningsstyrka. De jobbar också med lossning och lastning av flygplan.

– Tre minuter efter larm ska vi hinna nå änden av start-och landningsbanan, säger John och styr Buffalon ut ur garaget.

Han tar oss med till utkanten av plattan. Det är dags för demonstration. Buffalons tank kan ta 10 000 liter vatten och kanonen på taket ovanför förarhytten kan spruta 2 500 liter vatten och skumvätska i minuten. Det tar alltså endast fyra minuter att tömma tanken. John vänder sig om och frågar om vi kan gissa vilken kastlängd kanonen har, det vill säga hur långt den kan spruta. Av hans leende att döma kommer vi inte särskilt nära.

– Så här långt, säger han och trycker på en knapp.

Ett väsande hörs, det rister till i brandbilen och en enorm vattenkaskad landar på gräset längre fram. 80 meter! Usain Bolt skulle ligga kvar i startblocken när vattnet tog mark, så snabbt går det. Det är tomt och tyst i incheckningshallen när vi tackar Johan Ljungberg för rundvandringen en stund senare. Tidig morgon har blivit sen eftermiddag. Det ruggigt mörka och disiga har övergått till en hyfsat klar himmel. Snart ska planet från Köpenhamn landa. Business as usual på Örebro Airport.

 

örebro airport