Svealandstrafiken flyttar in och gasar på

Svealandstrafiken Örebroporten

Med den nya operatören Svealandstrafiken försvann dieselbussarna som utgår från depåerna i Odensbacken och Bettorp strax norr om Örebro.

Och med ännu fler gasbussar krävdes tre nya dispensers, tankställen, för biogas i Bettorp som Örebroporten i samarbete med Biogasbolaget ordnade.

Nu väntar nästa stora miljö- och klimatsatsning: BRT-bussar med eldrift i Örebro centrum.

Bussdepån i Bettorp byggdes av Örebroporten och stod klar hösten 2009. I samma veva rullade de första lila biogasbussarna för stadstrafik ut från depån.

Tio år senare är biogasbussarna vita och trafiken sköts av Svealandstrafiken, ett bolag som ägs gemensamt av Region Örebro och Region Västmanland. Tillsammans driver de i nuläget trafik i egen regi i Örebro, Västerås, Fagersta, Köping och Sala.

– I takt med att avtalen upphör i andra områden, kommer vi att ta över trafiken. I egen regi i vissa fall, i andra fall i samarbete med någon lokal operatör, säger Tex Kihlström, trafikchef på Svealandstrafiken i Örebro.

Bara biogas

Den sista september 2019 flyttade Svealandstrafiken in i bussdepån i Bettorp. För att klara den delvis nya trafiken – samtliga bussar som utgår från depåerna i Bettorp och Odensbacken, både stads- och landsortstrafik, drivs med biogas – har det krävts anpassningar.

– Vi hade redan 69 ramp-platser för långsam tankning av gasbussarna i Bettorp. För att klara tankning av ytterligare 51 bussar, så ordnade Biogasbolaget i Karlskoga och Örebroporten platser för snabbtankning från tre dispensers med biogas, säger Roger Berg, fastighetschef på Svealandstrafiken.

– Och allt stod klart ett par dagar innan vi flyttade in, det var perfekt tajming, fyller Tex Kihlström i.

I samband med att trafikledningen flyttade in – den förre operatören hade centraliserat den till Stockholm – upprustades även deras lokaler. Även om bara två personer bemannar trafikledningen, så är det hjärtat i verksamheten. Den är i drift i stort sett 24/7 och är bussförarnas stöd i händelse av oplanerade händelser av alla de slag.

BRT kommer snart

Bussdepån i Bettorp är imponerande. Här finns plats för cirka 120 bussar med uppställningsplatser samt verkstads- och servicehallar för allt från städning till reparationer. Härifrån utgår 350 förare som jobbar i stort sett dygnet runt, veckans alla dagar. Dessutom finns det ett kontor med cirka 15 tjänstemän.

Knappt har omställningen till biogasbussar på bred front inletts, innan nästa steg i utvecklingen förbereds. Planer finns att skapa ett kompletterande bussystem i centrala Örebro, Bus Rapid Transit, BRT. Med täta turer i egen fil ska de öka framkomligheten och minska restiderna i det växande Örebro.

– Etapp ett mellan Brickebacken och Tegnérlunden är planerad till 2025. Det finns olika varianter på elbussarna, men blir det tvåledande 24-metersvagnar kommer vi att behöva bygga om och bygga nytt, säger Tex Kihlström.

Både Svealandstrafiken och Örebroporten ligger dock långt framme i planeringen för en sådan eventualitet.

– Det finns en tillgänglig granntomt här i Bettorp som skulle passa om vi behöver expandera. Örebroporten gör nu en förstudie för att undersöka möjligheterna, säger Roger Berg.