Tunstall: Varje samtal är livsviktigt

Tunstall Örebro Örebroporten

Det ringer cirka 17 500 samtal per dygn till Tunstalls Trygghetscentral – och varje enskilt samtal kan vara på liv och död.

– För oss handlar det om att på mindre än en minut bedöma ärendet och fatta rätt beslut, säger Ulrika Björn, verksamhetschef på Tunstall i Örebro. 

Tunstall är en global aktör för teknikbaserade lösningar och larmtjänster. I den nordiska enheten är Sverige störst med cirka 300 medarbetare på tre orter, varav 120 personer på Västra Bangatan och på filialen i Mellringe.

I Örebro finns den rikstäckande larmcentralen för de i dagsläget cirka 160 anslutna kommunerna.

– De i sin tur har cirka 84 000 anslutna larm för äldre och funktionsnedsatta personer i hemmet eller på vårdboenden, fortsätter Ulrika Björn.

Deras uppdrag är delikat. Inkommande larmsamtal ska besvaras omedelbart inom satt svarstid med varje enskild kommun, dygnet runt på årets alla dagar. Larmoperatörerna ska dessutom inom 30-45 sekunder göra en bedömning av ärendet och besluta om rätt åtgärd.

Sållar bort larm

Ibland är det i det närmaste ”sociala samtal” när någon vill veta vad klockan är, andra gånger är det akut och frågan om sekunder.

– I ca 40 procent av fallen larmar vi vidare till sjukvård, hemtjänst eller annan berörd personal i hemkommunen. Tack vare att vi kan sålla bort så många larm, kan de anslutna kommunerna jobba mycket mer effektiv och ekonomiskt, säger Erika Dickenson som är kontorsassistent på Tunstall.

Verksamheten är dock mer mångfacetterad än de 84 000 aktiva personliga larmen. Samtliga samtal arkiveras i sex månader för att kunna göra uppföljningar, både internt för att vässa kvaliteten och externt om något ärende behöver utredas.

Mer kameraövervakning

Dessutom har Tunstall även passiva larm i exempelvis golv och säng hos brukarna. De larmar om någon ramlar ur sängen eller inte varit uppe på väldigt länge. Andra brukare, exempelvis Alzheimersjuka, kan ha GPS-klocka med geografisk begränsning som larmar om brukaren är utanför det trygga närområdet.

– Det som växer snabbast är dock kameraövervakning i hemmen. Då kan vi enligt ett schema koppla in kameran och kolla läget hemma hos brukaren. På så sätt slipper kommunens personal åka ut med sina bilar, ibland många mil för ett enda besök, säger Ulrika Björn.

Tunstalls Trygghetscentral har funnits på Västra Bangatan 13 i tio år och på den tiden har verksamheten växt – och fortsätter att växa, enligt Ulrika Björn.

– Vi gillar vårt nuvarande kontor på 800 kvadratmeter, men vi håller på att växa oss för stora. Vi har en mycket bra dialog med Örebroporten, jag har goda förhoppningar om att vi tillsammans ska hitta en större lokal som passar oss.