Nr 10 2018

Allmänt

  • Grundarbeten
  • Sidoprojekt Åstråket

Grundarbeten

  • Pålning i källaren planeras bli klar ons v.48.
  • Schaktningsarbeten för grund pågår förfullt vilket medför en ökning av antalet transporter till och från arbetsplatsen.
  • Betongarbeten med grunden pågår med koncentration på zon 2 och 4.

Kulturkvarteret skedestidsplan

Sidoprojekt - Åstråket

Skiss Åstråket