Nr 2 2018

Allmän

 • Ombyggnad riksbankshuset pågår med väggar och installationer
 • Grundarbeten för transformatorstation pågår
 • Ledningsomläggningar startar för att möjliggöra byggnation av Kulturkvartet

Transformatorstation

 • Rivning/demontage parkeringsyta
 • Flytt elkabel
 • Spontningsarbeten
 • Pålningsarbeten
 • Markarbeten för platta
 • Betongarbeten platta

Planering för transformatorstation

Ledningsomläggning

 • Infart via korsning Nygatan-Östra Bangatan kommer vara avstängd.
 • Trafikljus samt fjärrkyla kommer att flyttas i korsningen Östra Bangatan – Nygatan. 
 • Spontning för flytt av dagvattenledning
 • Schakt för serviser(Nygatan) in till KKV

Planering för flytt av ledningar

Riksbankshuset

 • Ombyggnad riksbankshuset fortsätter med nytt heltäckande brandlarm, ny rumsbildning. Elektrikerna kommer även börja inne hos Knuffen.
 • Arbeten med ny hiss påbörjas under v. 22. Det kan då bli trångt i trapphuset. 
 • Se planritningar för mer detaljerad info om vart byggarbetena kommer pågå de närmsta veckorna.
 • V. 22 kommer vi börja riva asfalt och fälla träd utanför entrén mot Nygatan för den nya entrén.

Riksbankshuset ombyggnad plan 3

 • Ombyggnad riksbankshuset fortsätter med nytt heltäckande brandlarm, ny rumsbildning. Elektrikerna kommer även börja inne hos Knuffen.
 • Arbeten med ny hiss påbörjas under v. 22. Det kan då bli trångt i trapphuset. 
 • Se planritningar för mer detaljerad info om vart byggarbetena kommer pågå de närmsta veckorna.
 • V. 22 kommer vi börja riva asfalt och fälla träd utanför entrén mot Nygatan för den nya entrén.

Vi tackar personalen i Riksbankshuset för er stora hjälpsamhet och goda humör trots att vi stör er i er verksamhet.

Ombyggnad av Riksbankshuset plan 2