Nr 3 2018

Allmänt

 • Ombyggnad riksbankshuset pågår med väggar och installationer
 • Grundarbeten för transformatorstation pågår
 • Ledningsomläggningar startar för att möjliggöra byggnation av Kulturkvartet

Transformatorstation

 • Gjutning platta måndag v.25 
 • Återfyllnad mark runt platta

Planering för transformatorstation

Vecka 25

 • Fortsatt schakt och förläggning av dagvatten 1200.
 • Fortsatt kabelschakt längs Fabriksgatan och schakt över Fabriksgatan mot Ritz (kvällsarbete).
 • Schakt för servis till konserthuset.Notera att endast Loomis bilar samt sopbil får åka in på parkeringen mellan riksbankshuset och konserthuset.
 • Återfyll kabelschakt från trafo till konserthuset.
 • Förläggning kablar resterande sträcka Fabriksgatan samt mot Ritz.

Vecka 26

 • Förläggning dagvatten 1200
 • Förläggning serviskablar till konserthuset.
 • Återfyll kabelschakt Fabriksgatan, mot Ritz och servis till konserthuset.
 • Schaktarbeten för spriraltrappa vid Loomis samt för staketflytt.

Skiss för ledningsomläggning

Riksbankshuset

Vecka 22

 • Ombyggnad riksbankshuset fortsätter med nytt heltäckande brandlarm, ny rumsbildning. Elektrikerna kommer även börja inne hos Knuffen.
 • Arbeten med ny hiss påbörjas under v. 22. Det kan då bli trångt i trapphuset. 
 • Se planritningar för mer detaljerad info om vart byggarbetena kommer pågå de närmsta veckorna.
 • V. 22 kommer vi börja riva asfalt och fälla träd utanför entrén mot Nygatan för den nya entrén.

Planering för ombyggnad av Riksbankshuset

Vecka 25-26

 • Omläggningsrum och omklädningsrum färdigställs under v. 25
 • Rivning för ny korridor påbörjas mån v. 25 
 • Hiss blir färdigmonterad under v. 25 
 • Installations- och ytskiktsarbeten påbörjas under v. 26 i nya korridoren. 
 • V. 26 planerar vi riva asfalt och flytta skyltar etc. 
 • V. 26 schakt för staketflytt och spiraltrappa vid Loomis.

Vi tackar personalen i Riksbankshuset för er stora hjälpsamhet och goda humör trots att vi stör er i er verksamhet.

Planering för ombyggnad av Riksbankshuset