Nr 4 2018

Allmänt

 • Ombyggnad riksbankshuset pågår med ytskikt och kompletteringsarbeten. 
 • Iordningsställande av mark runt södra entrén.
 • Ledningsomläggningar startar för att möjliggöra byggnation av Kulturkvartet

Transformatorstation

 • Montage av ny transformatorstation start torsdag v. 27

Planritning för transformatorstation

 

Ledningsomläggning

Vecka 27

 • Fortsatt schakt och förläggning av dagvatten 1200.
 • Fortsatt kabelschakt längs Fabriksgatan och schakt över Fabriksgatan mot Ritz (kvällsarbete).
 • Schakt för servis till konserthuset. Notera att endast Loomis bilar samt sopbil får åka in på parkeringen mellan riksbankshuset och konserthuset. 
 • Asfaltsläggning Fabriksgatan tisdag.
 • Schaktarbeten för spiraltrappa vid Loomis samt för staketflytt.

Vecka 28

 • Förläggning dagvatten 1200
 • Förläggning serviskablar till konserthuset.
 • Schaktarbeten för spiraltrappa vid Loomis samt för staketflytt.

Planskiss över ledningsomläggning

Riksbankshuset

Vecka 27

 • Installations- och ytskiktsarbeten färdigställs under v. 27 i nya korridoren. 
 • V. 27 planerar vi riva asfalt och flytta skyltar etc. 
 • V. 27 schakt för staketflytt och spiraltrappa vid Loomis. Gjutning måndag.
 • Flytt spiraltrapp onsdag v.27 
 • Flytt staket vid södra entré torsdag v. 27
 • V. 28 demontage av glaspartier och uppbyggnad ny yttervägg.

Se planritning för ytterligare info.
Vi tackar personalen i Riksbankshuset för er stora hjälpsamhet och goda humör trots att vi stör er i er verksamhet.

Planritning Riksbankshuset plan 3

Vecka 28

 • V. 28 demontage av glaspartier och uppbyggnad ny yttervägg.
 • Se planritning för ytterligare info.

Vi tackar personalen i Riksbankshuset för er stora hjälpsamhet och goda humör trots att vi stör er i er verksamhet.

Planritning Riksbankshuset plan 2