Nr 5 2018

Allmänt

  • Inkoppling nya transformatorstationen.
  • Ledningsomläggningar att möjliggöra byggnation av Kulturkvartet

Transformatorstation

  • Inkoppling v.32-33

Placering av transformatorstation

Ledningsomläggning – arbeten under v. 32-34

  • Schakt och förläggning fjärrvärme norra sidan Nygatan.
  • Återfyll skarvgropar Fabriksgatan.
  • Schakt och förläggning ny elservis till riksbankshuset från Nygatan.
  • Återställning kablar och dragbrunnar till trafiksignaler Nygatan/Östra bangatan. 

Ritning över ledningsomläggning

Riksbankshuset

Ritning över Riksbankshuset

Vecka 32-33

Rivning av gamla trapphuset

Vecka 32

Bättringsmålning efter demonterade brandlarmsenheter. 
Se planritning för ytterligare info.

Vi tackar personalen i Riksbankshuset för er stora hjälpsamhet och goda humör trots att vi stör er i er verksamhet.