Nr 6 2018

Allmänt

 • Inkoppling nya transformatorstationen.
 • Ledningsomläggningar att möjliggöra byggnation av Kulturkvartet
 • Rivning gamla trapphuset

Transformatorstation och runt RBH

 • Inkoppling trafostation v. 33
 • Återfyll skarvgropar Fabriksgatan.
 • Schakt och förläggning ny elservis till riksbankshuset från Nygatan.
 • HCP är flyttad ner mot Fabriksgatan
 • Entrén är öppen som vanligt, körplåtar placeras över schakt.

Ritning över transformatorstation

Ledningsomläggning

 • Schakt och förläggning fjärrvärme norra sidan Nygatan.
 • Återställning kablar och dragbrunnar till trafiksignaler Nygatan/Östra bangatan. 

Ritning över ledningsomläggning

Riksbankshuset

Ritning över Riksbankshuset

Vecka 33-34

 • Rivning av gamla trapphuset
 • Arbetet kommer generera både buller och vibrationer då arbetet inledningsvis utförs med rivningsrobot. Det mest bullriga arbetet är beräknat till ca 3 arbetsdagar och utförs tis.-torsv.33
 • I möjligaste mån kommer trapphuset att skäras och klippas ner för att minimera störnings momentet för era verksamheter.

Vecka 33

 • Bättringsmålning efter demonterade brandlarmsenheter. 
 • Se planritning för ytterligare info.
 • Vi tackar personalen i Riksbankshuset för er stora hjälpsamhet och goda humör trots att vi stör er i er verksamhet.