Nr 8 2018

Allmänt

  • Grundarbeten
  • Etablering bodar

Grundarbete

  • Start spontning för källare v. 40
  • Start pålning v. 41.
  • Spontnings och pålningsarbeten alstrar både buller och vibrationer som kan vara störande.
  • Schaktningsarbeten för grund påbörjas v. 40. Detta medför en ökning av antalet transporter till och från arbetsplatsen.

Skiss över etapper för grundarbete

Etablering bodar

Plan för etablering av bodar

Vecka 39

Fredag v. 39 påbörjar vi att lägga ut underlägg för bodetableringen. 

Vecka 40

Måndag ställer vi de flesta bodarna på plats. 
Tisdag till torsdag byggs ett stålstativ för körtunneln genom bodetablering.
Fredag monteras de sista bodarna.

Vecka 41

Arbeten med färdigställa bodarna utvändigt och invändigt.
Arbetena beräknas vara klara på fredag. 
Bilden visar vilka ytor vi tar i anspråk vid arbeten att ställa upp etablering.