Nr 13 2019

Kulturkvarteret exteriör kvällsljus

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Vecka 41: 

Stomentreprenören håller på med avslutande arbeten.
Klimatvägg mot konserthuset byggs för ventilationskanaler
Påbyggnadsvägg mot insida fasad startar på plan 14 & 15.
Fasad fortsätts monteras på plan 14 och 15
Brandskyddsåtgärder sker på plan 10 i mulitfoajén, aula och i muliscens delen.
Takarbeten fortsätter på huvuddelen.

Vecka 42:

Stomarbeten är klara och av etablerar sig denna vecka. 
Brandskyddsåtgärder sker på plan 10 i mulitfoajén, aula och i muliscens delen. 
Fasad fortsätts monteras på plan 14 och 15
Påbyggnadsvägg mot insida fasad startar på plan 14. 
Arbetet med storköksplattan påbörjas. 
Takarbeten fortsätter på huvuddelen.

Vecka 43:

Denna vecka ligger det största fokuset på nedmontage av stora tornkran.  
Av den anledningen kommer många av momenten exempelvis fasad- och takarbeten att behöva stå stilla.
VS och el kommer att fortsätta sina arbeten nere i källaren.

 

Kulturkvarteret exteriör skymning