Nr 10 2019

Vy norrut över svartån vid Kulturkvarteret

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Vecka 27:

Stommontage: Veckan startar med montage av väggar på plan 13 sista delen mot Östra Bangatan. Därefter monteras pelare och balkar på den delen. På fredag påbörjas montage utav håldäck även på den delen.  
Fasadmontage: Denna vecka påbörjar fasadentreprenören sitt montage av fasad med start tisdag. Fasaden mot riksbankshuset första våningen kommer upp denna vecka. 

Vecka 28: 

Stommontage: Håldäcksmontage fortsätter i början av veckan. Resterande del av veckan påbörjas montage utav väggar och pelare på plan 14. 
Fasadmontage: Montage utav fasadelement på våning 10 mot Nygatan. 

Vecka 29: 

Stommontage: Pelare och balkar på våning 14 fortsätter. Från och med torsdag monteras hålbjälklaget på plan 14. 
Fasadmontage: Semester

Vecka 30: 

Stommontage: Denna vecka monteras pelare, balkar och väggar på den sista våningen på huvuddelen. 
Fasadmontage: Semester

Vecka 31:

Stommontage: Den här veckan är det montage utav stommen på den delen som hänger ut mot Östra Bangatan på plan 14 & 15

Fasadmontage: Montage utav fasadelement på våning 10 resterande del mot Nygatan samt mot Östra Bangatan och en tredjedel mot Svartån.

Vecka 32: 

Stommontage: Den här veckan är den sista veckan för stommontage på huvuddelen. Taket på huvuddelen kommer att monteras denna vecka.

Fasadmontage: Montage utav fasadelement på våning 11 mot Östra Bangatan och en del mot Svartån, samt en liten del mot Nygatan.